Góra Kawiarnia Cycling Club

Regulamin Rywalizacji Góra Kawiarnia 2023

§1 Organizator

Organizatorem Rywalizacji jest Góra Kawiarnia.

§2 Zasady

Rywalizacja odbywa się za pośrednictwem aplikacji Strava i GKCC.PL w terminie od 4 kwietnia 2023 do 1 października 2023 i obejmuje 26 tygodni.

Polega na uzyskaniu najlepszego czasu na segmencie Góra Kawiarnia oraz na przejechaniu największej liczby kilometrów w danym tygodniu.

W Rywalizacji biorą udział tylko osoby, które połączyły swoje konta aplikacji Strava z naszą aplikacją na stronie GKCC.PL.

Dlaczego? Mieliśmy bardzo duży problem z odczytywaniem wyników z aplikacji Strava, jazdy ładowały się z opóźnieniem, dochodziło do częstych pomyłek i reklamacji. Strava nie nadążała z przetwarzaniem danych na tyle aby pozwalało to na prowadzenie tak rozbudowanych rankingów. Po autoryzacji naszej aplikacji mamy bezpośredni dostęp do danych z jazd, dzięki czemu możemy je policzyć na bieżąco. Dlatego też w Rywalizacji biorą udział TYLKO POŁĄCZONE KONTA.

§3 Punktacja

Pierwsze dwadzieścia osób na segmencie (osobno kobiety i osobno mężczyźni) otrzymują co tydzień punkty według schematu: 1 msc to 20 pkt, 2 msc to 19 pkt, 3 msc to 18 pkt, aż do 20 msc za który jest 1pkt.

Pierwsze dwadzieścia osób w rankingu kilometrów (osobno kobiety i osobno mężczyźni) otrzymują co tydzień punkty według schematu: 1 msc to 20 pkt, 2 msc to 19 pkt, 3 msc to 18 pkt, aż do 20 msc za który jest 1pkt.

Punkty w każdym z rankingów sumujemy co tydzień.

§4 Wyniki

Wyniki z cotygodniowej rywalizacji odczytujemy w środę o 8 rano - prosimy o wgrywanie jazd do tego czasu. Wyniki tygodniowe i ranking punktów będą publikowane co środę za pośrednictwem Instagrama, Facebooka GK, oraz na stronie GKCC.PL.

§5 Nagrody

W tym sezonie nagrody będą przyznane dla pierwszych dwudziestu osób na koniec sezonu w czterech kategoriach:

  1. SEGMENT - kobiety
  2. SEGMENT - mężczyźni
  3. KILOMETRY - kobiety
  4. KILOMETRY - mężczyźni

Wręczenie nagród nastąpi podczas zakończenia sezonu 7 października w Górze Kawiarni.

§6 Reklamacje

Wszelkie protesty odnośnie oszustw będą rozstrzygane po analizie danych ze Strava. Uwagi prosimy zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§7 Pozostałe

Zastrzegamy możliwość czasowego zawieszenia rywalizacji na SEGMENCIE z powodu spodziewanego remontu ulicy lipkowskiej w czerwcu.

Informacje o nagrodach będą na bieżąco publikowane za pośrednictwem mediów społecznościowych GK, GKCC.PL i Strava.

Maciej Grubiak